Lista produktów

Kliknij "więcej" aby otworzyć okno z dodatkowym opisem produktu.

Styczniki i przekaźniki termiczne

Prąd znamionowy do 1600A. Możliwość dodania styków pomocniczych lub przekaźnika termicznego. Stycznik jest zdolny do załączania, wyłączania i przewodzenia prądu w warunkach normalnej pracy oraz w stanie przeciążenia. Stosowane są do przewodzenia prądów o wysokich wartościach znamionowych, np. do załączania obwodów silnikowych. Zastosowania i funkcje dla przekaźników termicznych to ochrona odbiorów przed przeciążeniem i zanikiem fazy.

Więcej

Styczniki mocy AC i przekaźniki termiczne

Prąd znamionowy do 800A. Możliwość dodania styków pomocniczych lub przekaźnika termicznego. Stycznik jest zdolny do załączania, wyłączania i przewodzenia prądu w warunkach normalnej pracy oraz w stanie przeciążenia. Stosowane są do przewodzenia prądów o wysokich wartościach znamionowych, np. do załączania obwodów silnikowych.

Więcej

Styczniki mocy AC zasilane DC

Prąd znamionowy do 95A. Stycznik jest zdolny do załączania, wyłączania i przewodzenia prądu w warunkach normalnej pracy oraz w stanie przeciążenia. Stosowane są do przewodzenia prądów o wysokich wartościach znamionowych, np. do załączania obwodów silnikowych. Funkcje: 1. Zasilany przez DC stycznik AC, 2. Zdalne sterowanie obwodów, 3. Blokowanie lub ochrona przed częstym startem silnika AC.

Więcej

Styczniki przełączające kondensatory

Prąd znamionowy kondensatora do 94A, Stycznik jest zdolny do załączania, wyłączania i przewodzenia prądu w warunkach normalnej pracy oraz w stanie przeciążenia. Styczniki posiadają rezystor tłumiący, dzięki czemu stycznik może pracować z prądami szczytowymi pochodzącymi z kondensatorów.

Więcej

Transformatory sterujące

Używany jako źródło sterowania dla różnych urządzeń mechanicznych, urządzeń elektrycznych oraz jako zasilacz do oświetlenia roboczego i sygnalizacji maszyn.

Więcej

Urządzenia ograniczające przepięcia

Urządzenia są dodatkowym elementem do styczników, które pełnią rolę ograniczania przepięcia.

Więcej

Wyłączniki silnikowe

Obsługiwana moc do 63 kW, prąd znamionowy do 80A. Wyłączniki silnikowe są stosowane głównie do ochrony przed przeciążeniem i zwarciem silnika oraz jako rozrusznik pełnapięciowy do uruchamiania i wyłączania silnika, pod obciążeniem trójfazowym lub w celu ochrony przed przeciążeniem i zwarciem obwodu i urządzeń zasilających w sieci dystrybucji energii.

Więcej

Zabezpieczenia silnika

Obsługiwane silniki do mocy 200 kW. Wbudowany mikroprocesor, dokładność pomiaru prądu <2%. Posiada przycisk wyboru trybu pracy. Cyfrowe wyświetlacze pokazują aktualne wartości. Z ochroną przed awarią fazy, przeciążeniem, asymetrią, ochrona przed utknięciem silnika, cztery rodzaje urządzeń do wyboru. Bez obciążenia podczas rozruchu. Bez ochrony styku.

Więcej

Zamknięte styczniki w obudowach

Styczniki w obudowach stosowane są do włączania/wyłączania silników. Doskonale przystosowane do wysokich prądów rozruchowych. Zamknięta obudowa pozwala na zachowanie stopnia ochrony IP56. Obsługiwana moc do 132 kW.

Więcej
  • 1
  • 2
AVITRON © 2019 - Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed & Developed by LemonMind.com.