Przekaźniki kontroli napięcia

Nowoczesna technologia

Stosowany w urządzeniach klimatyzacyjnych, maszynowniach podnośników, pompach, wentylatorach i innych urządzeniach sterujących pracą silnika, takich jak ochrona przed przepięciem, podnapięciem, zanikiem fazy, złą kolejnością faz, asymetrią 3-fazowa. Kiedy zasilanie jest nieprawidłowe, wyłącza zasilanie, aby chronić urządzenie przed złą jakością napięcia.

Jakość produktu jest gwarantowana przez oddział kontroli i jakości firmy Rhenes. Dodatkowo przekaźniki kontroli napięcia z każdej partii są wybiórczo sprawdzane w Avitron Polska.

EvRV1

Tabela wyboru modeli:

Parametry techniczne:

EvRV5

Tabela wyboru modeli:

Parametry techniczne:

AVITRON © 2019 - Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed & Developed by LemonMind.com.