Lista produktów

Kliknij "więcej" aby otworzyć okno z dodatkowym opisem produktu.

Gniazda siłowe

Prąd znamionowy do 63A. Gniazda siłowe stosowane są w instalacjach gdzie potrzebne jest zasilanie wysokoprądowe lub trójfazowe.

Więcej

Inteligentne kombinowane kondensatory mocy

Kompensacja mocy biernej przez jedną jednostkę baterii kondensatorów do 70 kVar. Pracując w sieci niskiego napięcia 0,4kv, inteligentna instalacja kompensacji biernej (inteligentna kombinacja niskonapięciowego energooszczędnego kondensatora mocy) może zmniejszyć straty mocy linii, skorygować współczynnik mocy, poprawić jakość energii, oraz zaoszczędzić energię. Łączy w sobie zaawansowane technologie, takie jak nowoczesny pomiar i automatyczne sterowanie, elektro-energetyka, komunikacja sieciowa i kondensator mocy. W porównaniu z tradycyjnymi układami kompensacji reaktywnej jest on mniejszy, tańszy, bardziej oszczędny, bardziej elastyczny, wygodniejszy w utrzymaniu, zapewnia mniejszy pobór mocy, posiada dłuższą żywotność i większą niezawodność. Instalacja kompensacji kondensatorów oferuje rozwiązania poprawiające współczynnik mocy i zwiększające wydajność sieci energetycznej. Główne obszary zastosowania to fabryczne systemy dystrybucji energii, systemy dystrybucji energii mieszkaniowej, komunalne budynki komercyjne, systemy dystrybucji energii w ruchu tunelowym, skrzynkowe podstacje transformatorów, zestawy szaf i zewnętrzne skrzynki rozdzielcze. W ofercie posiadamy również kombinowane kondensatory mocy wraz z filtrem aktywnym APF z możliwością ustawiania priorytetów.

Więcej

Jednostki mechaniczne blokujące styczniki

Gówny kontakt stycznika zostanie włączony gdy dźwignia w zamku zostanie pociągnięta, co spowoduje zablokowanie stycznika, gdy cewka jednostki zamka zostanie zelektryfikowana, zamek zostanie zwolniony.

Więcej

Kondensatory mocy

Pojemność do 1015μF. Kondensator jest urządzeniem służącym do kompensacji mocy biernej indukcyjnej. Jest to tradycyjny sposób regulacji mocy. 

Więcej

Mierniki analogowe

Mierniki analogowe służą do analogowego przedstawiania wartości w obwodzie elektrycznym. Mierniki do pomiaru: prądu, napięcia, współczynnika mocy i częstotliwości.

Więcej

Mierniki cyfrowe

Mierniki cyfrowe służą do elektronicznego przedstawiania wartości w obwodzie elektrycznym. Mierniki do pomiaru: prądu, napięcia,  mocy, współczynnika mocy i częstotliwości.

Więcej

Opóźniacze operacyjne

Urządzenie opóźniające zadziałanie wyłącznika może podtrzymać napięcie zasilania sterowania przez 1-4s lub zapobiec niechcianej zmianie położenia stycznika, po nagłym zaniku napięcia.

Więcej

Przekaźniki czasowe

Stosowany w obwodzie sterującym klatki schodowej, zgodnie z ustalonym czasem opóźnienia włączenia i wyłączenia obwodu, w trójfazowym rozruchu gwiazda-trójkąt silnika, automatycznie steruje opóźnieniem rozruchu, automatycznie konwertuje obwody o ustalony czas. Posiada wbudowane mikrokontrolery, ustawienie pokrętła, regulacja czasu rozpoczęcia i czasu konwersji. Wskaźnik LED pokazuje status pracy. Kontrola konwersji gwiazda-trójkąt. Montaż również na szynie DIN.

Więcej

Przekaźniki kontroli napięcia

Stosowany w urządzeniach klimatyzacyjnych, maszynowniach podnośników, pompach, wentylatorach i innych urządzeniach sterujących pracą silnika, takich jak ochrona przed przepięciem, podnapięciem, zanikiem fazy, złą kolejnością faz, asymetrią 3-fazowa. Kiedy zasilanie jest nieprawidłowe, wyłącza zasilanie, aby chronić urządzenie przed złą jakością napięcia.amionowy: 1A-125A, Charakterystyki wyzwalania: B / C / D, Liczba biegunów: 1P,2P,3P,4P, Zdolność zwarciowa: 6-10kA

Więcej

Przekaźniki mocy

Przekaźniki elektromagnetyczne o prądzie znamionowym do 10A.

Więcej

Przekładniki prądowe

Możliwość przekładni do 3000A/5A. Przekładniki prądowe odpowiedzialne są za pośredni pomiar wartości elektrycznych w obwodzie. Przetwarzają prąd płynący w obwodzie pierwotnym na prąd w obwodzie wtórnym.

Więcej

Przełączniki zasilania

Wyjście prądowe do 40A. Przełączniki zasilania pozwalają na zasilenie odbioru poprzez inne napięcie, w zależności od użytego wyjścia. Posiadają wbudowany filtr EMI, zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem, przepięciem oraz ograniczają prąd rozruchowy AC.

Więcej

Ramka montażowa oddzielnego urządzenia

Stosowane gdzie wymagane jest oddzielne zamontowanie urządzenia w celu odseparowania od obwodu elektrycznego.

Więcej

Startery gwiazda-trójkąt

Przepustowość do 30kW. Jest to przełącznik rozruchowy uzwojeń przeznaczony do rozruchu silników trójfazowych, łącząc uzwojenia stojana najpierw w gwiazdę, a później w trójkąt, w celu zmniejszenia prądu rozruchowego.

Więcej

Styczniki AC klimatyzacji

Prąd znamionowy do 60A, Napięcie znamionowe: 24V, 120V, 240V. Stycznik tej serii ma zastosowanie do wyłączania i włączania obwodu. Specjalnie skonstruowany do wymagań klimatyzacji.

Więcej
  • 1
  • 2
AVITRON © 2019 - Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed & Developed by LemonMind.com.